X

TÖBB MINT ISKOLA!
Bejelentkezés
?
BELÉPÉS

Pályázati hírek

Míves kezek, táncos lábak tehetséggondozó műhely a Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodája Sásastó úti tagóvodájában

 

2018 áprilisában a Nemzeti Tehetség Program „A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programot támogatása (NTP-OTKP-18)” kiírására „Nagykunsági gyerek vagyok” címmel nyertes pályázatot írtunk. Az alap elképzelés az volt, hogy a naptári évben, az adott időszakra jellemző néprajzi szokásra, hagyományokra építve ötvözzük a kézműveskedést a néphagyományok megismerésével, népi dalos játékok, a néptánc alaplépéseinek a megtanulásával. 38 komplex foglalkozást és 7 lazító programot terveztünk be erre a tanévre. 

Célunk, hogy a gyerekek érzelmileg kötődjenek hagyományainkhoz, a múltbeli örökségekhez és azt tovább éltessék, szüleik számára is vonzóvá tegyük. Fontos számunkra, hogy a gyerekek a hazaszeretetet, a szülőföldhöz való tartozást megértsék, átéljék. Célunknak tekintjük, hogy a gyerekek számukra ismeretlen népi kismesterséggel, természetes anyagokkal, népdallal, népi játékkal és tánclépéssel ismerkedjenek meg, ezek által biztosítva számukra a kézművesség, szabad játék és a tánc élményét. Fontosnak tartjuk azt is, hogy folyamatosan lássanak, halljanak archív felvételeken autentikus előadást. A tevékenységekkel a gyermekek szociális, értelmi, verbális és testi képességeit komplexen, s ezen túlmutatóan az egész személyiségét kívánjuk fejleszteni. A megfogalmazott célok eléréséhez a következő feladatokat határoztuk meg:

 • Olyan légkör megteremtése, ahol a gyerekek az alkotó szabadság és - merészség légkörét megélhetik.
 • A gyermek fantáziáját, kreativitását, esztétikai igényességét segítjük fejlődni.
 • A gazdagító programok segítségével ismereteiknek bővítése.
 • A tevékenységekkel a gyermekek szociális, értelmi, verbális és testi képességeit komplexen, s ezen túlmutatóan az egész személyiségének a fejlesztése.

Foglalkozásaink felépítése a tervezettnek megfelelő: néprajzi áttekintéssel kezdünk, majd az ehhez kapcsolódó kézműves tevékenység, közös mondóka, népi dalos játék, népdal, néptánc alaplépéseinek átadása követ. Ez a felépítés nagyszerűen bevált, mert a koncentrált figyelem után jól esik a gyerekeknek a mozgás, a kézműveskedés közben énekelt dalok eljátszása és nagyon várják a végén a táncot, népi játékokat. A foglakozásokat Gönczi Edit és Szabó Katinka közösen vezeti, amire 14 gyermek jár csütörtökönként 16 órától.

 

Az őszi időszakban a szüretelés betakarítás kapcsán gyümölcsös kosarak, szőlőtőkék, csutkaízík állatok születtek, kukoricát fosztottak és morzsoltak, megismerkedtek ezek nagykunsági hagyományaival, az ehhez kapcsolódó dalos játékokat játszottuk. A Márton nap kapcsán megismerkedtek Márton püspök legendájával, tobozlibát készítettek és lazító programként a Nagykun Klubban a néptáncos gyerekekkel együtt ropták a táncot élő zenére, játszottak a vetélkedőkön, kóstolhattak népi ízeket. A tervezetteken kívül az Almabálba is eljöhettünk ide ezt megelőzően, ami meghatározó élmény volt a gyerekeknek. November végén lazító programként szülőkkel közösen elmentünk az Ábri Károly házba s ez a látogatás egyúttal a téli ünnepkör indítása is volt. Az ott látható tárgyak funkcióinak megbeszélése után minden gyermek kipróbálta a szövőszéket.

Ennek kapcsán kezdtük el feldolgozni a fonással, szövéssel kapcsolatos néphagyományokat. Készítettek karkötőket páros munkában sodrással, majd szádfával, lazító programként kötélverővel saját övet gyártottak. Ezt folytattuk januárban pókszövéssel körmöcskézéssel, szövéssel.

Az Advent is sok lehetőséget rejtett magában: Felléptünk a Bokorvirág Hagyományőrző Egyesület és a Baptista Alapfokú Művészeti Iskola által szervezett „Karácsonyi Szeretetnap” rendezvényén a Vigadóban, gyertyát öntöttünk, mézeskalácsot díszítettek és a szüleikkel közösen az utolsó decemberi foglalkozáson asztali díszt készítettek természetes alapanyagokból. Ekkor kóstoltuk meg a kidíszített mézeskalácsot és interaktív betlehemezés is volt: a gyerekek beöltözve szerepeltek, a szülők pedig mondták helyettük a szöveget.

A januárt gyöngyfűzéssel kezdtük: gumidamilra egyszálasan, majd pedig Mészárosné Szabó Katalin irányításával kétszálasan damilra. Februárban busóálarcok születtek dobozkartonból, gyékényből keresztek, emberek készültek.

A tevékenységekhez dalos játékok, mondókák, prózai játékok kapcsolódtak, szerves részei voltak a foglalkozásainknak. Ezeket kézműveskedés közben énekelgettük, mondogattunk, majd pedig eljátszottuk azokat.

A tánc és mozdulattanítás folyamatosan jelen volt. A gépi zene segített abban, hogy a gyerekek folyamatosan nehezedő mozgáselemeket tanuljanak meg a folyamatos gyakorlás lehetősége mellett. Így kígyózó vonal, köralakítás, csigavonal be- és kitekerése, koppantó, hegyező, lassú csárdás, friss csárdás elemeinek megtanulása, a táncosbot kipróbálása történt.

 

Szabó Katinka

óvodapedagógus 

Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodája

 Nemzeti Tehetség Program pályázati hírek

 

2018. május 4-ig volt lehetőség pályázni az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Nemzeti Tehetség Program pályázataira. Intézményeik szép sikereket értek el ismét. Tizenegy tehetséggondozó programunk vissza nem térítendő támogatásban részesült, 11.727.000 Ft összegben. Ez a forrás lehetőségét biztosít a tehetségsegítő munkánk szakmai színvonalának további emeléséhez a baptista intézményekben.

Gratulálunk a nyertes intézményeknek! Sikeres megvalósítást kívánunk!

 1. Addetur Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola Budapest
 2. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Általános Iskolája Törökszentmiklós
 3. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Általános Iskolája Törökszentmiklós
 4. Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodája Kisújszállás
 5. Baptista Szeretetszolgálat Napraforgó Művészeti Modell Óvodája Sárosd
 6. Nagykun Baptista Oktatási Központ Általános Iskola, Középiskola és Kollégium Illéssy Sándor Szakgimnázium és Szakközépiskola Tagintézménye Kisújszállás
 7. Nagykun Baptista Oktatási Központ Általános Iskola, Középiskola és Kollégium Kossuth Lajos Általános Iskola és Kollégium Tagintézménye Kisújszállás
 8. Seregélyesi Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Seregélyes
 9. Seregélyesi Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Seregélyes
 10. Cserepka János Baptista Általános Iskola, Középiskola és Sportiskola Pécs
 11. Tiszaroffi Baptista Általános Iskola és Óvoda Tiszaroff

 

Oros Róza BTST elnök

 

Oros Róza BTST elnök

 

 

 

Aktuális pályázatok

1.: Ösztöndíj egyéni jelentkezőknek

2.:  Műsorvezetői tehetségkutató

3.: Művészet, tudomány

4.: Gábor Dénes Díj

5.: Állati jó rajzpályázat

6.: Nyilas Misi Ösztöndíj Program

7.: Mobil

8.: Kommunikációs workshopok

(A sorszámokra kell kattintani...)

 
A Baptista Tehetségsegítő Tanács Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására kiírt belső pályázatának eredménye

 

„Mert mindenkinek, akinek van, adatik (...)” (Máté 25 / 29.)

„Olyan szervezetet álmodtunk, ahol mindenkire szükség van és mindenkire másért, ahol az értékek fellelhetők, felleltek, és hasznosulnak.

Ahol egységes rendszerben, egyenlő esélyekkel és támogatással működik minden intézményben a tehetséggondozás.” ( Staratégia 2017)

 

2017. tavaszán, fenntartónk, a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ tehetség alapot különített el azon intézmények számára, akik tehetséggondozó tevékenységüket magasabb szakmai színvonalon szeretnék végezni. Az alap felhasználására belső pályázatot hirdettünk meg a 2017/18-as tanév kezdetén.

Célunk az volt, hogy baptista fenntartású intézményekben a csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósításával támogassuk a „Stratégia a komplex tehetségtámogatás rendszerének kialakításához a baptista intézményekben” irányelveinek megvalósulását. Ennek bevezetése az idei tanév kiemelt feladata. Szeretnénk Baptista Tehetségsegítő Tanács jó gyakorlatainak számát is bővíteni. Szándékunk volt, hogy azon intézmények is pályázzanak, gyakorlatot szerezzenek, akik még eddig nem próbálták meg a források bővítésének ezen módját.

4 millió forint állt rendelkezésre, valamint a BTST tehetségalapja által biztosított szaktanácsadói segítség, mely hozzájárul a programok sikeres megvalósításához, a komplex tehetséggondozó intézményi rendszer kialakításához.

Pályázatot nyújthattak be a Baptista Szeretetszolgálat fenntartása alá tartozó köznevelési intézmények, minimum 100000 Ft, maximum 250000 Ft anyagi forrásra.

Egy intézményi program 30 órás tehetségműhely foglalkozásokat és egy ehhez kapcsolódó tanulmányi kirándulás megvalósítását jelenti, 8-16 tanuló bevonásával a 2017/18-as tanév végéig.

A pályázati kiírásra 19 pályázat érkezett be intézményeinkből. Többségében regisztrált tehetségpontok, akkreditált tehetségpontok és olyan intézmények pályáztak, akik vállalták, hogy benyújtják regisztrációs kérelmüket. Az igényelt támogatás meghaladta a 4,5 millió forintot. A pályázatok a kiírásban szereplő szempontok alapján kerültek elbírálásra. A döntéssel tizennyolc pályázati program megvalósulását támogatja az ez évi tehetség alap.

Nagyon izgalmas projektek kerültek kidolgozásra, változatos tehetség területeket megcélozva. Szeretnénk, ha a programok megvalósulásáról az iskolák majd hírt adnának, a honlapokon keresztül is.

Bízunk abban, hogy a megvalósuló programok által a tehetséggondozó munka további lendületet, új színt visz az iskoláink életébe, tanítási gyakorlatába és egyre több tehetséges gyermek, diák kapcsolódik be ezáltal, a komplex tehetséggondozó tevékenységbe.

Támogatott intézmények

 1. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Általános Iskolája Törökszentmiklós
 2. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Általános Iskolája és Sportiskolája Pécs
 3. Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodája
 4. Csuha Antal Baptista Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola Nagyhalász
 5. Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola Debrecen
 6. Farkas Gyula Baptista Általános Iskola Sárosd
 7. Grassalkovich Antal Baptista Szakgimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Felnőttek Általános Iskolája Hatvan
 8. Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes
 9. II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Téglás
 10. Illéssy Sándor Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola Kisújszállás
 11. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium Kisújszállás
 12. Kovács Pál Baptista Gimnázium Budapest
 13. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola Budapest
 14. Seregélyesi Baptista Általános Iskola és AMI
 15. Széchenyi István Baptista Középiskola Tapolca
 16. Szivárvány Baptista Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző Iskola Budapest
 17. Tiszaroffi Baptista Általános Iskola és Óvoda
 18. Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium Velence

Gratulálunk, és jó munkát kívánunk a megvalósításhoz!

Oros Róza BTST elnöke

KERESÉS:
OK

Heti jó hír

""Az ember semmit sem vallhat a magáénak, hacsak nem a mennyből kapta.""
(János evangéliuma 3,27))

CSATORNÁK

ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

Beiratkozás középiskola

27.
JÚN.

Vezetői értekezlet, Tanévzáró értekezlet, szóbeli érettségi

27.
JÚN.

Tanévzáró ünnepély (9:00 óra)

27.
JÚN.

Tantestületi kirándulás

27.
JÚN.

Tanárok utolsó munkanapja, Záró nevelőtestületi értekezlet

28.
JÚN.
ESEMÉNYNAPTÁR
Az alábbi naptárban tudja kiválasztani egy adott naphoz tartozó eseményt. A hónapok között a nyilak segítségével tud lépkedni.
ÖSSZES ESEMÉNY

INTÉZMÉNYEINK

ELÉRHETŐSÉGEK

BAPTISTA NEVELÉS - OKTATÁS

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57.

Telefon: +36 1 381 0537
Fax: +36 1 381 0536

E-mail: fenntarto kukac baptistaoktatas pont hu

Web: www.baptistaoktatas.hu

© 2013 BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT
DESIGN és FEJLESZTÉS: RELATIVE