TÖBB MINT ISKOLA!
Bejelentkezés
?
BELÉPÉS

A Pályázat kiírója az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (székhely: 2051 Biatorbágy Mészárosok útja 2.) (a továbbiakban: Szervező). A Pályázat lebonyolításában közreműködik a Miniváros Kft. (székhely: 1061 Budapest, Paulay Ede u. 3. 29.) (a továbbiakban: Lebonyolító), amelynek feladata a pályázati kiírás eljuttatása az érintett Pályázókhoz és az esetleges kapcsolattartás a Pályázók és a Szervező között.

1. Pályázat témája és a benyújtás időtartama
A Pályázat témája: Miért fontos a környezetvédelem és a hatékony energiafelhasználás?
1. Szerintetek miért fontos a környezet védelme? Ti mit tesztek érte?
2. Hogyan lehet az energiával spórolni a mindennapjaitok során?
3. Milyen megújuló energiaforrásokat ismertek?
4. Mit adnak nekünk a fák?
5. Milyen udvart álmodnátok meg az iskolátoknak?
6. Mit gondoltok, miből áll össze az ökológiai lábnyomotok? Mit tehettek azért, hogy kisebb legyen?
A fenti kérdésekre akár rajzban, versben, videóban, mesében vagy bármilyen kreatív módon lehet válaszolni (1. számú melléklet)
A Pályázatot 2017. 04. 03. és 2017. 04. 30. között lehet benyújtani.

2. Részvételi feltételek
A Pályázaton részt vehet bármely magyarországi általános iskolai osztály (a továbbiakban: Pályázó). A Pályázaton való részvételhez az adott általános iskola igazgatójának hozzájárulása szükséges (2. számú melléklet).
A Pályázaton nem vehetnek részt a Szervező, ill. a Lebonyolító munkavállalói és azok közeli hozzátartozói, megbízottjai valamint az egyéb, a Pályázat lebonyolításában közvetlenül közreműködő személyek és azok közeli hozzátartozói.
A Pályázók a Pályázatra való regisztrációval automatikusan elfogadják a Pályázati kiírásban foglalt feltételeket, azzal, hogy a Szervező fenntartja a kiírás indokolás nélküli módosításának jogát, amely módosításról azonban a http://www.aldi.hu honlapon keresztül tájékoztatni köteles a Pályázókat.
A Pályázat időtartamán belül beérkezett valamennyi érvényes Pályázat részt vesz a Pályázaton. Egy adott Pályázó kizárólag egy alkalommal és egy Pályázattal vehet részt a Pályázaton.

3. A Pályázat menete
Az a Pályázó vesz érvényesen részt a Pályázaton, amely elkészíti a pályázati kérdésekre adott válaszát és a megadott formátumban hiánytalanul kitölti az iskolára és környezetére vonatkozó adatlapot (3. számú melléklet) (a 4. pontban felsorolt adatokkal együtt), továbbá a Pályázatot legkésőbb 2017.04.30-án postára adja vagy email útján megküldi az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt., CR osztály, 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2. címre, ill. a aldi.cr@aldi.hu címre.

4. Pályázat beküldésekor megadandó adatok
- Iskola adatai (név, cím)
- Osztály adatai (évfolyam, osztály)
- Osztályfőnök adatai (név, telefonszám)
- Az iskola által a pályázati kapcsolattartásra megadott e-mail cím

5. Érvénytelen Pályázat
Azon Pályázat, amely a jelen pályázati kiírás tartalmi feltételeinek bármely okból nem felel meg, nem vehet részt a Pályázaton. A Pályázat érvénytelenségéről a Szervező értesítést küld az érintett Pályázónak.

6. Nyeremény
A Szervező által saját hatáskörben összeállított bírálati szempontok alapján legjobbnak ítélt Pályázatot beküldő Pályázó nyereménye az iskolaudvara méretének és adottságainak megfelelő mennyiségű és fajtájú facsemeték közösségi ültetése, melyben az osztályon kívül a Szervező önkéntesei és egy hozzáértő kertészeti szakember is részt vesz. A közös faültetés keretén belül sok hasznos információt megtudhatunk környezetünkről és szabadtéren, játékosan tanulhatunk a kertészkedésről. A facsemete ültetésben szülői, illetve saját felelősségre vesz részt minden résztvevő.

7. Elbírálás
A Pályázatokat a Szervező vállalati felelősségvállalási osztályának munkatársai egy szakember bevonásával bírálják el legkésőbb 2017. 05. 07. napjáig. A Pályázó által területi alapon meghatározott régiónként 1, összesen 4 pályázat kerül díjazásra. A Pályázatok elbírálása során a Szervező tartaléknyertes Pályázatokat is választ.
A tartaléknyertes Pályázó abban az esetben jogosult a nyereményre:
- ha a nyertes Pályázóról utóbb kiderül, hogy nem felel meg a jelen kiírásban foglaltaknak,
- ha a nyertes Pályázó nem érhető el a Pályázat elbírálását követő 15 napon belül,
- ha a nyertes Pályázó az értesítést követő 30 napon belül nem jelzi vissza a Szervezőnek a nyeremény elfogadásának szándékát,
- ha a nyertes Pályázó lemond a nyereményéről.

8. Eredményhirdetés
A nyertes Pályázók neve és a nyereménye felkerül a http://www.aldi.hu honlapra. A Szervező továbbá telefonon, ill. email útján is értesíti a nyertes Pályázót.

9. Nyeremény átvétele, a faültetés megvalósítása
A nyeremény átadása és a közös faültetés időpontja az adott nyertes Pályázóval egyedileg kerül egyeztetésre az eredményhirdetést követő 15 napon belül.
A nyeremény átvételére csak a nyertes Pályázó vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult. A nyertes Pályázó köteles a Szervezővel együttműködni abban, hogy a nyeremény átadása megtörténjen. A nyertes Pályázó a nyereményt 2017. 06. 15-ig használhatja fel, ezt követően a nyeremény fel nem használható és pénzre nem váltható.

10. Ügyfélszolgálat
A Pályázat ideje alatt ügyfélszolgálat érhető el e-mail-en. A beérkezett e-mailekre a Szervező 3 munkanapon belül válaszol.
E-mail cím: aldi.cr@aldi.hu

11. Adatvédelmi nyilatkozat
A Pályázaton való részvétel és így az adatszolgáltatás önkéntes.
A Pályázaton résztvevő iskolák által megjelölt kapcsolattartó személyek feltétel nélkül hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk önkéntesen megadott személyes adataikat a Szervező a Pályázat lebonyolítása érdekében kezelje, ill. feldolgozza.

12. Hozzájárulás képmás és hangfelvétel készítéséhez, ill. felhasználásához
A nyertes Pályázó tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, amely a későbbiek során a Szervező akár teljes egészében, akár részleteiben esetlegesen fel kíván használni a Szervező bármely reklám, promóciós, ill. egyéb marketing tevékenysége során. Ennek érdekében a Pályázó szavatolja a Szervező felé, hogy a Pályázó oldalán eljáró érintett személyektől beszerzi azon jognyilatkozatukat, amelyben ezen személyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a nyeremény átadásáról készített kép-, hang- és filmfelvételt időbeli korlát nélkül és bármilyen jogcímen támasztott díjfizetési
kötelezettség nélkül reklám, promóciós, ill. egyéb marketing tevékenysége során kezelje, feldolgozza, felhasználja, továbbítsa, valamint nyilvánosságra hozza.

13. Egyéb rendelkezések
A nyereménnyel, ill. a nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő közterhek, ill. költségek (pl. a nyeremény belföldi átadási helyére történő utazás költsége stb.) a Pályázót terhelik.
A Pályázatról a résztvevők a http://www.aldi.hu címen elérhető honlapon is tájékozódhatnak.
A Pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályázatra való jelentkezésével kifejezetten és feltétel nélkül elfogadja a jelen pályázati kiírás teljes tartalmát.
A http://www.aldi.hu honlapon található tartalom (pl. szövegek, képek, arculati elemek) a Szervező szellemi tulajdonát képezik és előzetes írásbeli engedély nélkül semmilyen formában nem használhatók fel.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentumok


 

 
ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

Körzeti tollaslabda diákolimpiai döntő

18.
JAN.

Magyar kultúra napja

18.
JAN.

Osztályozó vizsga

18.
JAN.

Első félévi osztályozó értekezlet, az első félév utolsó tanítási napja

18.
JAN.

Szülői értekezletek a csoportokban

18.
JAN.

Gebevit szakmai bemutató

18.
JAN.

Implom József helyesírási verseny megyei döntő

18.
JAN.

Nevelőtestületi továbbképzés

18.
JAN.
ESEMÉNYNAPTÁR
Az alábbi naptárban tudja kiválasztani egy adott naphoz tartozó eseményt. A hónapok között a nyilak segítségével tud lépkedni.
ÖSSZES ESEMÉNY

INTÉZMÉNYEINK

ELÉRHETŐSÉGEK

BAPTISTA NEVELÉS - OKTATÁS

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57.

Telefon: +36 1 381 0537
Fax: +36 1 381 0536

E-mail: fenntarto kukac baptistaoktatas pont hu

Web: www.baptistaoktatas.hu

© 2013 BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT
DESIGN és FEJLESZTÉS: RELATIVE